Burdur Tarihi etiketlenmiş mesajlar

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi

Burdur Tarihi | Yorum yok

Salnameler içerik bakımından yayınlandığı tarihten bir yıl öncesine ait devletin veya vilayetlerin tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari, askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu, eğitim yapısıyla ilgili bilgi veren önemli kaynaklardır. Burdur’da belediye teşkilatı ile ilgili ilk bilgilere Hicri 1291 (Miladi 1874) Konya Vilayeti Salnamesi’nde rastlamaktayız. Bu bilgiler ışığında Burdur’da belediye teşkilatı 1873 yılında kurulmuştur. Burdur’un ilk Belediye Başkanı Muhasebeci Hacı Mehmed Efendi’dir.

Paylaş:
Daha fazla oku

İngiliz Casusu Gertrude Bell’in Mektup ve Günlüklerinde Burdur ve Sagalassos

Burdur Tarihi | Yorum yok

19. yüzyıl, tüm dünyada olduğu kadar Osmanlı Devleti topraklarında da köklü ve tarihi belirleyici değişikliklerin baş gösterdiği bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’ni de içine alan bu yüzyılda Küçük Asya da denilen Anadolu toprakları pek çok devletin merak ve dikkatini çekmiştir. Bu dönemde gerek farklı kurum ve kuruluşlar gerekse kişiler, Osmanlı topraklarına farklı sebeplerden dolayı özellikle de casusluk için ilgiyle yaklaşmaya başlamış, maddi imkânlar seferber edilerek, oldukça çekici hale gelen Osmanlı dünyasını keşfetmenin yolları aranmıştır.

 

Paylaş:
Daha fazla oku