Belediye Reisi etiketlenmiş mesajlar

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi

Burdur Tarihi | Yorum yok

Salnameler içerik bakımından yayınlandığı tarihten bir yıl öncesine ait devletin veya vilayetlerin tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari, askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu, eğitim yapısıyla ilgili bilgi veren önemli kaynaklardır. Burdur’da belediye teşkilatı ile ilgili ilk bilgilere Hicri 1291 (Miladi 1874) Konya Vilayeti Salnamesi’nde rastlamaktayız. Bu bilgiler ışığında Burdur’da belediye teşkilatı 1873 yılında kurulmuştur. Burdur’un ilk Belediye Başkanı Muhasebeci Hacı Mehmed Efendi’dir.

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi
Paylaş:
Daha fazla oku