BURDUR

Samakovlu Halil Salim Bey’in Hatıralarında Burdur

(“Anadolu ve Rumeli'ye Bir Küçük Seyâhat veyâhud Her Yerde Terakkî” İsimli Hatıratta Burdur)

Burdur'da Dernek

1947'de Burdur

Tefenni'nin Tarihçesi

İncirhan, Susuzhan Ve Altı Kapılar

1945 Yılında Dirmil (Altınyayla)

1945 Yılında Karamanlı

Burdur Heyeti'nin Mayıs 1926 Tarihli Ankara Seyahati ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'le Görüşmesi

Birinci Dünya Harbinde Rusların Doğu Prusya'daki Mezalimi

Fotoğraflarla 1948 - 1959 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Burdur Ortaokulu - Lisesi Gezi ve Kampları

Yerel Bir Dergi Örneği: Gül Dergisi (İnceleme - Fihrist)

1923 - 1933 Yılları Arasında Burdur Ekonomisi

1928 - 1929 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı'nda Burdur

1925 - 1926 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi'nde Burdur

Burdur Belediye Başkanı Rıza ERDEM'in Biyografisi

Burdur Muallimler Birliği'nce çıkarılan Gül Dergisi'nin 1 - 17. sayılarını okumak ve bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Burdur Halkevi'nce çıkarılan Ülker Dergisi'nin 1 - 6. sayılarını okumak ve bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Burdur Halkevi Dergisi'nin 1 - 26. sayılarını okumak ve bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Makamında Öldürülen Vali: İbrahim Hâzım Bey (MAT)

1924 - 1925 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Mezun Olan Üç Öğrencinin Burdur Lisesi Hakkındaki Duygu ve Düşünceleri

Seyâhat-ül Kübrâ'da Ağlasun, İncirhan ve Susuzhan

Burdur Belediyesi'nin Tarihçesi

Burdur Gölü - 1943 (Ömer Rahmi TUNÇAĞIL)

Burdur 1936

Coğrafya-i Mufassal Memâlik-i Devlet-i Osmaniye İsimli Eserde Burdur

Burdur Tarihi'nden

Kâmus-ul Âlâm'da Burdur ve Yöresi

Burdur İsmi'nin Menşei

TBMM 1. Dönem Burdur Mebusu Halil Hulusi Efendi Hazretleri

1927 - 1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi'nde Burdur

1926 - 1927 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi'nde Burdur

Burdur'da Bir Amerikan Misyoneri “MÖSYÖ BARTELET (BARTHOLD)”

Rıza ERDEM'in 1946 yılında daktilo ettiği "BURDUR İLİNE AİT GENEL BİLGİLER" isimli eseri

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Mebusu ve TBMM II. Dönem Milletvekili Hüseyin Baki Bey’in oğlu Mehmet Adil Efendi’ye Ait Otomobil ve Makinist Mektebi Şehadetnamesi

1914 Burdur Depremi ile İlgili Bir Hatıra

Burdur Şehitleri (Balkan Harpleri, I. Dünya Harbi ve Milli Mücadele)

Mehmet Akif Ersoy ve Burdur

Burdur Tarihi Özeti

Milli Mücadele'de Burdur (Özet)

Kamus-ul Alam'da Burdur ve Yöresi

"Memalik-i Osmaniye'nin Mufassal Tarih ve Coğrafya Lugatı" Adlı Eserde Burdur

"Çoban" İsimli Şiir

"Sarı Zeybek" İsimli Şiir