Ocak 2018 Aylık Arşivler

Mehmet Akif Ersoy ve Burdur

Burdur Tarihi | Yorum yok

Paylaş:
Daha fazla oku

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi

Burdur Tarihi | Yorum yok

Salnameler içerik bakımından yayınlandığı tarihten bir yıl öncesine ait devletin veya vilayetlerin tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari, askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu, eğitim yapısıyla ilgili bilgi veren önemli kaynaklardır. Burdur’da belediye teşkilatı ile ilgili ilk bilgilere Hicri 1291 (Miladi 1874) Konya Vilayeti Salnamesi’nde rastlamaktayız. Bu bilgiler ışığında Burdur’da belediye teşkilatı 1873 yılında kurulmuştur. Burdur’un ilk Belediye Başkanı Muhasebeci Hacı Mehmed Efendi’dir.

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi
Paylaş:
Daha fazla oku

Burdur’da Halıcılık

Burdur Tarihi | Yorum yok

Düğümlü halı, Türkistan (Orta Asya)’da, Türkler tarafından dokunmaya başlanmış ve buradan dünyaya yayılmıştır.

Rus arkeolog C. İ. Rudenko tarafından 1947- 1949 yılları arasında, Sibirya’da Altay Dağları eteklerinde, V. Pazırık Kurganı (Oda Mezar)’nda bulunan ve günümüzde “Pazırık Halısı” diye bilinen halı, Türk Halı Sanatı ile ilgili en eski buluntudur. Bugün Leningrad Ermitaj Müzesi’nde sergilenmektedir. Pazırık Halısı’nın M.Ö. 3 – 2 yüzyıllarda Asya Hunları tarafından dokunduğu kabul edilmektedir.

Kaynaklara göre halı, Türkistan (Orta Asya)’da yaşayan Türk devletlerinde sadece bir örtü veya süsleme malzemesi değil, taht örtüsü olarak da kullanılmaktaydı. Bu nedenle de tarihin ilk çağlarından itibaren Türkler halı dokumaktaydı. M...

Daha fazla oku

İngiliz Casusu Gertrude Bell’in Mektup ve Günlüklerinde Burdur ve Sagalassos

Burdur Tarihi | Yorum yok

19. yüzyıl, tüm dünyada olduğu kadar Osmanlı Devleti topraklarında da köklü ve tarihi belirleyici değişikliklerin baş gösterdiği bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’ni de içine alan bu yüzyılda Küçük Asya da denilen Anadolu toprakları pek çok devletin merak ve dikkatini çekmiştir. Bu dönemde gerek farklı kurum ve kuruluşlar gerekse kişiler, Osmanlı topraklarına farklı sebeplerden dolayı özellikle de casusluk için ilgiyle yaklaşmaya başlamış, maddi imkânlar seferber edilerek, oldukça çekici hale gelen Osmanlı dünyasını keşfetmenin yolları aranmıştır.

 

[googlepdf url=”http://kocibay.net/wp-content/uploads/2018/01/GertrudeBELLBurdur.pdf” width=”100%” height=”750″]

Paylaş:
Daha fazla oku