Burdur Gölü 1943

Burdur Tarihi | Yorum yok

Giriş

Burdur Gölü, Söğüt Dağı ile Suludere – Yayladağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan, oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur.

Burdur Gölü, başta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Dikkuyruk ördeklerinin % 70’ine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında Flamingo, Kuğu, Angıt, Tepeli Pakta, Sakarmeke, Mahmuzlu Kızkuşu, Ak Pelikan, Küçük Akbalıkçıl gibi tespit edilebilen 200’e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Bunun yanında endemik bir tür olan “Burdur Dişli Sazancığı” dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşamaktadır.

Burdur Gölü ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve bu kuraklık neticesinde gölün çekilmesinin gündemi oldukça meşgul ettiği bir dönemde; Rahmi TUNÇAĞIL’ın 1943 yılında hazırladığı ve Zehra ESMERAY tarafından daktilo edilen “Burdur Gölü” isimli bu eseri yayınlamayı düşündük.

Eserin aslı Burdur İl Halk Kütüphanesi’nde 5687 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır.

Eser, dönemin yazılı kaynaklarında yer alan bilgiler, sözlü kaynaklar, göl suyu için yapılan tahlillerin raporları ve yazarın gözlemleri neticesinde hazırlanmıştır.

Eserde Burdur Gölü’nün oluşumu, coğrafî özellikleri, göl suyunun özellikleri, göle dökülen çay ve dereler, gölde yaşayan bitki ve hayvanlar, gölün iklime olan etkisi, gölde ulaşım gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu eserde aynı zamanda Burdur Gölü ile çeşitli inanışlar ve efsanelere de yer verilmiştir. Eser bu yönüyle de ayrı bir öneme haizdir.

BurdurGolu
Paylaş:

Cevap bırakın

Şu HTML etiketlerini ve niteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>