Burdur’da Hıdırellez Kutlamaları ve “Bahtıvar (Bahtıbar)” Oyunu

Burdur Tarihi | Yorum yok

Her canlı doğar, büyür ve ölür. Mevsimler de böyledir. Bahar bir doğuş, yaz gelişme, güz olgunluk, kış da bir uykuya dalıştır. Bu nedenle bahar, diğer mevsimlerden farklıdır.

İnsanın gençlik dönemi, ömrün baharı olarak nitelendirilir. Tabiatta da bahar şenlik, tazelik ve canlılıktır. Baharın gelişiyle tabiatta köklü değişiklikler olur. Bahçeler, kırlar renk renk çiçeklerle bezenir. Her taraf yemyeşil olur. Her yerde bir canlılık ve şenlik havası görülür. Kısacası tabiat uykudan uyanır. İnsanlar da kışın vermiş olduğu uyuşukluktan, rehavetten kurtulur.

Baharın gelişine dünya üzerinde dört mevsimin yaşandığı hiçbir yerde kayıtsız kalınmamıştır. Türk Dünyası’nda baharın gelişine olan ilgi biraz daha fazladır...

Daha fazla oku

Burdur Gölü 1943

Burdur Tarihi | Yorum yok

Giriş

Burdur Gölü, Söğüt Dağı ile Suludere – Yayladağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan, oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur.

Burdur Gölü, başta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Dikkuyruk ördeklerinin % 70’ine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında Flamingo, Kuğu, Angıt, Tepeli Pakta, Sakarmeke, Mahmuzlu Kızkuşu, Ak Pelikan, Küçük Akbalıkçıl gibi tespit edilebilen 200’e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Bunun yanında endemik bir tür olan “Burdur Dişli Sazancığı” dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşamaktadır.

Burdur Gölü ve çevresinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve bu kuraklık neticesinde gölün çekilmesinin gündemi oldukça meşgul ettiği bir döne...

Daha fazla oku

15. Cumhuriyet Yılında Burdur

Burdur Tarihi | Yorum yok

“15inci Cumhuriyet Yılında Burdur” isimli broşür, 1938 yılında Burdur Valiliği tarafından bastırılmıştır. Burdur Basımevi’nde tertip edilmiş ve Doğan Basımevi’nde basılmıştır. Broşürü hazırlayanlar hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Broşür, girişte yer alan 8 fotoğraf sayfası ile birlikte 8+77= 85 sayfadan oluşmaktadır.

Broşürün kapağında “15inci Cumhuriyet Yılında Burdur”  başlığıyla birlikte Halkevi binasından çekildiğini tahmin ettiğimiz Cumhuriyet Meydanı’nın bir bölümü ile o tarihlerde yeni açılmış olan İstasyon Caddesi’nin fotoğrafına yer verilmiştir.

Broşürün ilk sayfasında “15inci Cumhuriyet Yılında Burdur”  başlığıyla birlikte yine Halkevi binasından çekildiğini tahmin ettiğimiz ve Cumhuriye...

Daha fazla oku

Mehmet Akif Ersoy ve Burdur

Burdur Tarihi | Yorum yok

Paylaş:
Daha fazla oku

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi

Burdur Tarihi | Yorum yok

Salnameler içerik bakımından yayınlandığı tarihten bir yıl öncesine ait devletin veya vilayetlerin tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari, askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu, eğitim yapısıyla ilgili bilgi veren önemli kaynaklardır. Burdur’da belediye teşkilatı ile ilgili ilk bilgilere Hicri 1291 (Miladi 1874) Konya Vilayeti Salnamesi’nde rastlamaktayız. Bu bilgiler ışığında Burdur’da belediye teşkilatı 1873 yılında kurulmuştur. Burdur’un ilk Belediye Başkanı Muhasebeci Hacı Mehmed Efendi’dir.

Burdur Belediyesi’nin Tarihçesi
Paylaş:
Daha fazla oku

Burdur’da Halıcılık

Burdur Tarihi | Yorum yok

Düğümlü halı, Türkistan (Orta Asya)’da, Türkler tarafından dokunmaya başlanmış ve buradan dünyaya yayılmıştır.

Rus arkeolog C. İ. Rudenko tarafından 1947- 1949 yılları arasında, Sibirya’da Altay Dağları eteklerinde, V. Pazırık Kurganı (Oda Mezar)’nda bulunan ve günümüzde “Pazırık Halısı” diye bilinen halı, Türk Halı Sanatı ile ilgili en eski buluntudur. Bugün Leningrad Ermitaj Müzesi’nde sergilenmektedir. Pazırık Halısı’nın M.Ö. 3 – 2 yüzyıllarda Asya Hunları tarafından dokunduğu kabul edilmektedir.

Kaynaklara göre halı, Türkistan (Orta Asya)’da yaşayan Türk devletlerinde sadece bir örtü veya süsleme malzemesi değil, taht örtüsü olarak da kullanılmaktaydı. Bu nedenle de tarihin ilk çağlarından itibaren Türkler halı dokumaktaydı. M...

Daha fazla oku

İngiliz Casusu Gertrude Bell’in Mektup ve Günlüklerinde Burdur ve Sagalassos

Burdur Tarihi | Yorum yok

19. yüzyıl, tüm dünyada olduğu kadar Osmanlı Devleti topraklarında da köklü ve tarihi belirleyici değişikliklerin baş gösterdiği bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’ni de içine alan bu yüzyılda Küçük Asya da denilen Anadolu toprakları pek çok devletin merak ve dikkatini çekmiştir. Bu dönemde gerek farklı kurum ve kuruluşlar gerekse kişiler, Osmanlı topraklarına farklı sebeplerden dolayı özellikle de casusluk için ilgiyle yaklaşmaya başlamış, maddi imkânlar seferber edilerek, oldukça çekici hale gelen Osmanlı dünyasını keşfetmenin yolları aranmıştır.

 

[googlepdf url=”http://kocibay.net/wp-content/uploads/2018/01/GertrudeBELLBurdur.pdf” width=”100%” height=”750″]

Paylaş:
Daha fazla oku